Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojileri ve hizmetleri, uzun yıllardır pazarları ve iş süreçlerini dönüştürmektedir. Şimdilerde ise Endüstriyel IoT, özellikle üretim, ticari binalar ve enerji gibi varlık yoğun endüstriler olmak üzere geniş bir yelpazede değer katıyor.

Sahada çalışan makine ve ekipmanı yönetmek ve bu varlıkları kullanan müşterileri desteklemek için teknisyenleri kullanılan bir pazar olan saha teknik servis hizmetleri, IoT’nin dönüşümü için sıradadır. Saha hizmet kullanımını iyileştirmek, kurumsal operasyonları geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için IoT teknolojilerinden ve artan sayıda bağlı sensör, varlık ve makineden yararlanmaya yeni başlıyor.

IoT, yalnızca saha hizmeti ekipleri için fayda sağlamakla kalmayan, aynı zamanda envanter ve sözleşme yönetimi gibi önemli işlevsel faaliyetleri iyileştiren yeni nesil saha hizmetleri yaratıyor. Sonuç, yalnızca daha üretken bir iş gücünün ve daha güçlü müşteri ilişkilerinin kısa vadeli faydaları değil, aynı zamanda gelecekte IoT hizmetleri, tahmine dayalı hizmet odaklı saha operasyonları yoluyla birçok varlık yoğun endüstrinin iş süreçlerini tamamen dönüştürecek.

SAHA HİZMET EKİBİ KULLANIMI

Uzaktan Teşhis ve Onarım:

IoT’nin faydalarından biri, arızalı ekipmanı uzaktan teşhis etme, düzeltici eylemler gerçekleştirme ve böylece bir teknisyenin gönderilmesini önleme becerisidir. Uzaktan servisler, ekipmanı yeniden başlatmak ve yeni yazılımı indirmek kadar basit olabilir. IoT’nin yokluğunda, bir ekipman problemini değerlendirmek için uzun uğraşlar gerekebilir, ancak çoğu gereksizdir. Bazı teknisyen ziyaretleri “herhangi bir sorun bulunmamasıyla” sonuçlanırken, diğer durumlarda sorun, aletlerin, becerilerin veya doğru onarım parçalarının eksikliği nedeniyle çözülmez. Saha ziyaretlerine giden teknisyenlerin ziyaret başına önemli bir maliyeti de vardır. Teknisyen ziyaretlerinin %60’a varan kısmının gereksiz olduğu en uç durumların bazılarında, bir IoT çözümü kullanarak elde edilecek tasarruf önemli yer tutar.

Saha Servis Ekibi Seçimi ve Çizelgeleme Yararları:

Saha servis teknisyen planlamasındaki en büyük zorluklardan biri, iş için doğru teknisyeni atamaktır. Belirtildiği gibi, ekipmanın bağlantısı kesildiğinde, bir servis teknisyeninin ilk hedefi sorunu belirlemektir. Teknisyen kalifiye ise, ekipman tamir edilebilir. Bununla birlikte, daha deneyimli teknisyenlerin emekli olmasıyla, işler, ekipman arızasının nüanslarını değerlendirmede sınırlı deneyime sahip genç işçilere verilir. Üçüncü taraf teknisyenler teknisyen havuzunun bir parçası olduğunda sorun daha da artar ve ilk ziyarette sorunu düzeltecek becerilere veya sertifikalara sahip olmama olasılığını artırır. Saha hizmeti yazılımı tedarikçileri, ilk seferde tamir oranının, bağlantısız ekipman bağlandığında %10 ila %20 arttığını ve bunun bir servis çağrısı için daha iyi teknisyen eşleşmesi nedeniyle sağlandığını onaylarlar.

Ortalama Onarım Süresinde Azalma:

Bağlı ekipmanın diğer bir yararı da verileri arıza sorununu saptamak için kullanma becerisidir ki bu da arızalı bir makineyi veya bileşeni onarmak için gereken ortalama süreyi kısaltır. Fayda, iş için doğru teknisyeni seçmeyi de içerir çünkü arıza sebebi doğru şekilde tanımlanır. Aynı zamanda onarım için doğru parçaların getirilmesini sonucunu da sağlar. Son olarak, iş sahasında daha az zaman harcanır çünkü arızanın kesin nedenini belirlemek için daha az zaman harcanır. 

KURUMSAL OPERASYONA FAYDALARI

Daha İyi Raporlama / Veri Kalitesi:

Tüm saha hizmeti uygulamalarında, verilerin servis hizmeti bazında toplanması gerekir. Bu tarih, konum, ekipman modeli ve seri numaraları, sorun açıklaması / sınıflandırması ve parça değiştirme bilgilerini içerebilir. Daha fazla saha hizmeti temsilcisi mobil cihazlarla, Saha Servis Yönetimi yazılımıyla ve doğru çevre birimleriyle donatıldıkça, daha az hatayla verileri yakalamak ve kaydetmek daha kolay hale gelir. Ancak bağlı ekipman, ilginç bir şekilde, makine bilgilerinin manuel olarak yakalanmasını büyük ölçüde azaltabilir, özellikle makine seri numarası veya ekipman arıza kodları gibi manuel kayıt hatalarına daha yatkın bazı veri kümeleri düşünüldüğünde. IoT’nin raporlama ve veri kalitesi için faydası, ekipman işletim geçmişinin de bakım yönetimine bağlantı sağlamak için mevcut olmasıdır.

Hizmet Seviyesi Anlaşması (SLA) İyileştirme:

Ekipman onarım yanıt süresini belirleyen SLA’lar, özellikle ekipman çalışma süresinin yüksek kalması gereken pazarlarda saha hizmeti operasyonlarında önemli bir rol oynar. Bir örnek, ulaşım biletleme sistemleridir. Düzgün çalışmayan sistemler, yalnızca daha az kullanım süresine değil, aynı zamanda gelir kaybına da neden olur. IoT’nin faydalarını gösteren bu örnekte, saha hizmeti ekipleri bir IoT uygulaması aracılığıyla biletleme makinelerini izleyerek yanıt ve onarım %25 oranında iyileştirdi. SLA’ları iyileştirmek için IoT avantajları, özellikle OEM’lerin üçüncü taraf saha hizmeti sağlayıcılarından yararlanmaları gerektiğinde geçerlidir. Ekipman bağlandığında, planlanmamış bakım olayları için personel alımı optimize edilebilir. Bu da OEM’in servis sağlayıcı maliyetlerini düşürebilir veya aynı servis sağlayıcı ücretleri için daha sıkı SLA’lara izin verebilir.

Envanter Yönetimi:

Planlanmış ve planlanmamış servis olayları, servis verilebilir ekipman üzerindeki yedek parça envanterini belirler. Gereksiz ek stok tutma maliyetleri yaratan, planlanmamış hizmet olaylarıdır. Örneğin, servis parçaları yönetimi yazılımı tedarikçileri, IoT olmadan, üretim ekipmanına servis vermek için envanter maliyetlerinin planlanmamış kesinti olaylarına hazırlanmak için %20’ye kadar daha yüksek olduğunu belirtiyor. Onarım parçalarının on binlerce dolar olabileceği üretim ve diğer endüstriyel pazarlarda, ekipman bir IoT uygulaması aracılığıyla bağlanır ve izlenirse envanter maliyetleri önemli ölçüde azaltılabilir.

Daha Az Satış Kaybı ve Daha Düşük Hasar Maliyetleri:

IoT’nin avantajlarından biri, ekipman arızası anında uygun personeli uyararak sorunları anında tespit etme yeteneğidir. Avantajlar, daha az satış kaybı ve toplam hasar maliyetlerinde azalmadır. Hızlı bir servis yanıtıyla bir üretim hattını yeniden başlatmak, IoT’nin satış kaybını sınırlama avantajını gösterir. Gıda işleme, farmasötik depolama ve ticari binalar, izlenmeyen ekipman arızalarının kontamine gıda ve ilaçlardan parasal kayıplara ve olay başına on binlerce dolardan yüz binlerce dolara mal olabilen hasarlı mülklere yol açtığı pazarlardır.

Müşteri ve İş Gücü Memnuniyeti:

Bağlı ve izlenen makineler ve IoT uygulamaları aracılığıyla elde edilen planlanmamış ekipman arızaları ve planlı kesinti süreleri nedeniyle operasyonlarının daha uzun süre çalışabilmesi durumunda müşterilerin daha memnun olacağı açıktır. Ancak IoT, saha hizmeti çalışanlarının mutluluğunu da artırabilir. IoT, saha hizmet programlarının değiştirilmemesini veya uzatılmamasını sağlayarak işçiler için daha uzun günler yaratır. IoT ayrıca ekipman sorununun tanımlanmasını sağlar, böylece doğru parça ve teknisyen işe atanır. Petrol ve gaz gibi endüstrilerde ve belirli üretim operasyonlarında, çevresel koşullar tatsız, sağlıksız ve hatta güvensiz olabilir. İşi mümkün olan en kısa sürede tamamlamak, zor koşullarda ve riskli ortamlarda çalışmayı azaltır. Saha hizmeti teknisyenleri için IoT, daha öngörülebilir iş etkinlikleri ve hizmet anlaşmaları yoluyla işlerini daha tatmin edici hale getirebilir.

Tahmine Dayalı Hizmet Odaklı Saha Operasyonları:

Belirtildiği gibi, ekipman bir IoT uygulaması aracılığıyla bağlandıktan ve izlendikten sonra, düşük performans ve başarısızlık göstergeleri hakkında içgörüler sağlamak için operasyonel veriler zaman içinde analiz edilebilir. Tahmine dayalı analiz daha sonra saha hizmeti operasyonlarına entegre edilebilir, bu da yalnızca makinenin ve iş sürecinin kapasite kullanımını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda saha hizmeti operasyonlarını da optimize eder. İmalat pazarı, sensör ekleme, ekipman bağlama ve ekipman veri akışlarına gelişmiş analitik uygulama açısından en agresif pazarlardan biri olmuştur. IoT’nin saha hizmeti operasyonlarına sağladığı faydaların bir örneğinde, Hindistan’daki bir süt ürünleri üreticisi 1 haftadan 10 güne kadar süren planlanmamış kesinti olaylarından neredeyse hiç planlanmamış olaya geçti. Bunu, süt işleme ekipmanını IoT uygulamalarına bağlayarak ve analitik hizmetlerine yatırım yaparak yaptı. Bugün, çalışan ekipmanın analizi davranış, yalnızca servis etkinlikleri için planlamayı iyileştirmekle kalmadı, aynı zamanda yedek parça ve teknisyenlerin kullanılabilirliğini de geliştirdi.

IoT İLE OPTİMİZE EDİLMİŞ SAHA HİZMETLERİ İÇİN ÇÖZÜM BİLEŞENLERİ

Saha hizmetleri tarafından sunulan ekipman için bir IoT çözümü oluşturmak için birden fazla tedarikçi seçeneği vardır. Bununla birlikte, tedarikçi yeteneklerinde farklılıklar vardır ve bu farklar, daha fazla ekipman bağlandığında saha hizmeti operasyonlarının optimize edilmesi için dikkate alınmalıdır. Saha hizmeti operasyonları için IoT verilerinin değerini en üst düzeye çıkarmak için dört IoT çözüm bileşeni ekstra dikkat göstermelidir.

Uç Yazılım ve Hizmetler:

Uç yazılım ve hizmetleri, verilerin bir IoT uygulamasına toplanmasını ve  iletilmesini etkin bir şekilde kolaylaştırır. En önemlileri 1) IoT verilerini toplayan ve bir veritabanına yönlendiren cihaz bağlantı yazılımı; ve 2) bazen IoT uygulamaları tarafından veri tüketimini kolaylaştırmak için protokol çeviri hizmetlerine ihtiyaç duyulur. Her iki uç hizmet de, çoğu iletişim için eski fieldbus ve endüstriyel ethernet protokollerini kullanan endüstriyel ekipman için IoT çözümleri oluştururken genellikle gereklidir.

Veri Alımı ve Düzenleme Hizmetleri:

Veri alımı ve düzenleme, IoT verilerini depolama veya FSM veya envanter yönetimi sistemleri gibi diğer kurumsal uygulamalar tarafından tüketilmek üzere çeşitli veritabanlarına yönlendirir. Birkaç bulut tedarikçisinin kendi IoT alım ve düzenleme hizmetleri vardır. Bununla birlikte, birden çok bulut tedarikçisi, kurumsal özel bulut ve şirket içi ortamlarda veri alımını ve orkestrasyonunu sağlayan tedarikçiler de vardır. Alım ve düzenleme hizmetlerinin önemi, bağlı ekipman ve operasyonların Operasyonel Teknoloji (OT) alanından Bilgi Teknolojisi (BT) alanına kadar uzanan kurumsal sistemlere erişimi basitleştirerek saha hizmeti ekiplerine en alakalı verileri sağlayabilmeleridir.

Uygulama Geliştirme Hizmetleri:

Bir geliştirici ekibi kullanarak tamamen özelleştirilmiş olanlardan IoT platformlarını kullanarak geliştirmeye kadar, IoT uygulamaları oluşturmak için çok sayıda seçenek vardır. Geliştirme çabalarının ve araçlarının seçimi tipik olarak bir BT kararıdır ve kaynakların mevcudiyetine bağlıdır. IoT platformlarının kullanılması, dahili BT ekiplerinin tümü IoT uygulamaları oluşturmak için gerekli olan cihaz, ağ ve bulut teknolojilerinde becerilere sahip olmadığı bazı durumlarda, uygulama geliştirme süresini önemli ölçüde azaltma avantajına sahiptir.

Analitik Servisleri:

Analitik servisleri, saha servis operasyonları için IoT veri değerini maksimize eder. Analitik sonuçları, saha hizmeti temsilcilerini garip şekilde çalışan ekipman hakkında bilgilendirmek için uyarılar göndermek kadar basit olabilir. Ya da planlanmamış arıza süreleri için en yüksek riskli varlıklar etrafında saha hizmeti operasyonlarını optimize etmek için tahmine dayalı analitiği kullanırken daha dönüştürücü olabilirler. IoT verilerinde analiz hizmetleri için, işe alınacak veri bilimcilerinden IoT platformu satıcılarına ve bulut tedarikçilerine kadar çok sayıda tedarikçi seçeneği vardır. Saha hizmet ekipleri için analitiğin faydalarını en üst düzeye çıkarmak için, endüstriyel varlıklardan gelen verileri yönetme ve değerlendirme konusunda deneyime sahip tedarikçiler tercih edilir. Ek olarak, önceden oluşturulmuş modelleme araçlarını ve hatta analitik otomasyon yazılımlarını kullanarak veri değerlendirmesini hızlandırabilen tedarikçilere daha fazla önem verilmelidir. Genel olarak, doğru analitik hizmetleri tedarikçisine yatırım yapmak, saha hizmeti operasyonlarını optimize etmek için IoT verilerinin değerinin en üst düzeye çıkarılmasını sağlar.

ÖZET

Saha hizmetleri, bağlı makinelerden ve IoT uygulamalarından gelen verilerden yararlanarak bir sonraki dönüşüm aşamasının zirvesindedir. Avantajlar, yalnızca daha az saha ziyareti ve daha kısa ortalama onarım süresi gibi daha verimli saha hizmeti operasyonları için değil, aynı zamanda sözleşme geliştirme ve envanter yönetiminde gelişmiş kurumsal operasyonlar için de geçerlidir. Saha hizmeti iş gücü mobil cihazlar ve yönetim uygulamaları ile donatılmasa bile bu faydalar gerçekleştirilebilir.

OEM’ler ve kuruluşlar, kurumsal varlıkları bağlamak ve IoT uygulamaları ve hizmetleri oluşturmak için birçok tedarikçi seçeneğine sahiptir. Brownfield ekipmanlarının yaygınlığı ve gelişmiş analitik hizmetlerinin değeri nedeniyle, endüstriyel varlıklar tedarikçi seçiminde özel dikkat göstermelidir. Ekipman verileriyle ilgili analitik sonuçta saha hizmetleri pazarındaki en köklü değişikliklerden bazılarını yönlendirecektir. Dijital hizmet araçlarının aşinalığına bakılmaksızın, OEM’ler ve saha hizmeti operatörleri IoT kullanımlarını ilerletmelidir, bu nedenle reaktif saha hizmetlerinin yerini öngörücü hizmet odaklı saha operasyonları alır.

Kaynak: https://www.linkedin.com/posts/thingworx_field-service-20-reducing-field-service-activity-6711774354218201089-lLTi

Özgür Aslan, BrandIT Mühendislik Kurucusu

Write A Comment