Dijital Olgunluk Testi

Akıllı Fabrikalar Dijital Olgunluk İndeksi ve Yol Haritası Belirleme Testi

Akıllı Fabrikalar Dijital Olgunluk İndeksi ve Yol Haritası Belirleme Testi literatürde kabul görmüş 150’den fazla indeksli akademik yayın, endüstri 4.0 olgunluk modeli ve bildiri baz alınarak 20 yılı aşkın endüstri deneyimimizle oluşturulmuştur.

Örnek ve Özet testimize ulaşmak ve size özel hazırlanacak Dijital Olgunluk Raporunu incelemek için: https://endustri40.akillifabrikalar.com.tr/

Değerlendirme Eksenleri

Akıllı Fabrikalar Dijital Olgunluk İndeksi sekiz eksende dijital olgunluk seviyenizi ve hedeflerinizi, sekiz eksende de endüstri 4.0 teknolojileri kullanım seviyeniz ve ihtiyaçlarınızı belirlemektedir. Testin yapılış şekli yüz yüze olup 200’den fazla soruya cevap verilmesi beklenmektedir. Her eksen için mevcut durumlar ve hedefler ağırlıklı ortalama yöntemiyle belirlenmekte ve hedeflere ulaşmak için izlenecek yol haritası önerisi çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak belirlenmektedir.

Dijital olgunluk seviyeniz ve hedeflerinizin belirleneceği eksenler şunlardır: Ürün ve Servisler, Üretim ve Süreçler, Teknoloji ve Entegrasyon, Veri edinimi ve Yönetimi, Tedarik Zinciri ve Paydaşlar, Güvenlik ve Erişim, Strateji ve Organizasyon, Kültür.

Endüstri 4.0 teknolojileri kullanım seviyeleriniz ve ihtiyaçlarınızın belirleneceği eksenler şunlardır: Otonom Robotlar, Büyük Veri Analizi, Arttırılmış Gerçeklik, Eklemeli Üretim, Nesnelerin İnterneti, Siber Güvenlik, Bulut, Simülasyon, Yatay ve Dikey Entegrasyon.

Simülasyon, yatay ve dikey entegrasyon, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve siber güvenlik her firma için zaruri ihtiyaç olarak görüldüğü için bir ihtiyaç analizi yapılmamakta, mevcut duruma uygun yol haritası oluşturulmaktadır. Otonom robotlar, büyük veri analizi, artırılmış gerçeklik ve eklemeli üretim teknolojilerine duyulan ihtiyaç ise firmaların bulunduğu sektör ve yapmakta olduğu üretim çeşidine göre değişmekte olup her biri için şirketlerin ihtiyaçlarına uygun bir ihtiyaç analizi yapılmaktadır.

Sonuç Raporu

Saha incelemesi ile birlikte Akıllı Fabrikalar Dijital Olgunluk İndeksi ve Yol Haritası Belirleme Testi yapıldıktan sonra her eksendeki mevcut durumunuz, mevcut durumunuzun ne ifade ettiği, sektörünüzdeki firmalarla mevcut durumunuzun karşılaştırması, güçlü ve zayıf yönlerinizin yer aldığı bir SWOT analizi ve yol haritası size sunulacaktır.

Örnek ve Özet testimize ulaşmak ve size özel hazırlanacak Dijital Olgunluk Raporunu incelemek için: https://endustri40.akillifabrikalar.com.tr/

Ayrıntılı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.

Dijital Dönüşüm Çözüm Ortaklığı Hizmetlerimiz

Akıllı Fabrikalar müşterilerine dijital dönüşüm yol haritasını çizmekle kalmaz, talep edilmesi halinde dijital dönüşüm sürecinin maksimum fayda ve minimum maliyetle yürütülmesi için uçtan uca çözüm ortaklığı hizmetleri de sunar.

Yalın Üretim: Yalın üretim konusunda yeterli olgunluğa ulaşmadan süreçlerini ve araçlarını dijitalleştirmeye çalışan firmalar birçok problem ile karşılaşmaktadırlar. Akıllı Fabrikalar olarak çalıştığımız tüm müşterilerimize yalın üretim olgunluk skorlarına göre dijital dönüşüm yatırımlarından önce ya da yatırımlar ile yalın üretim konusunda da ilgili çalışmaları yapmalarını öneriyor ve bu konuda sahada bire bir çalışıyoruz. Akıllı Fabrikalar yalın üretim olgunluk testi ile firmanızın şu eksenlerdeki durumunu ve eksikleri belirler: Yönetim Desteği, Kültür, 5S, Değer Akışı Haritası, Kurulum (Setup) Azaltma, Toplam Üretken Bakım, Çekme Sistemleri, Üretim/Bilgi Akışı, Tesis Yerleşimi, Standart İş, Yalın Ürün ve Süreç Tasarımı, Yalın için Muhasebe Desteği, Tedarik Zinciri, Sürekli İyileştirme. Yalın üretim çözüm ortaklığı hizmetlerimiz ile eksiklerinizi ve israflarınızı bulup yaptığımız saha çalışmaları ile ortadan kaldırarak dönüşüm yatırımlarınız için bütçe oluşturuyor, çalışanlarınıza sürekli gelişim (kaizen) eğitimleri vererek hataların önüne geçiyor, aksak noktaları tespit edip uygun çözümleri geliştirerek verimliliğinizi artırıyor, çalışanlarınızı eğiterek yeni teknolojilerle kolayca iş birliği yapmalarını sağlıyoruz.

Teknoloji Danışmanlığı: Akıllı Fabrikalar olarak size sadece yapmanız ve edinmeniz gerekenleri söylemiyor dilerseniz sizle beraber bu teknolojileri seçiyor ve süreçlerinizi uygun şekilde dönüştürüyoruz. Plansız dönüşüm süreçlerinde birbiri ile entegre olamayan birçok teknolojiye yatırım yapıldığı, benzer hizmetleri sunabilecek birden fazla çözümün kullanılabildiği, problemleri çözemeyecek yetersiz teknolojilere yatırım yapıldığı ya da problemlerin yanlış teknolojilerle çözülmeye çalışıldığı ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Akıllı Fabrikalar sizin problemlerinizi ayrıntılı olarak analiz ederek sizin için en uygun, kullanmakta olduğunuz ya da kullanabileceğiniz araç, yazılım ve sistemlerle entegre olabilir, çalışanlarınızın kolayca kullanabileceği teknolojileri size sunar ya da sizin seçtiğiniz marka ve modelleri sizle birlikte inceleyerek en doğru teknolojileri seçmenizi sağlar.

Yatırım Danışmanlığı: Yeterli gelecek projeksiyonu yapılmadan gerçekleştirilen yatırımlar beklenen geri dönüşleri vermeyebilir ya da zarar etmenize sebep olabilir. Akıllı Fabrikalar vermekte olduğu yatırım danışmanlığı hizmeti ile yapmayı planladığınız yatırımların size nasıl bir geri dönüşü olacağını inceler, size uygun yatırım fırsatlarını değerlendirir ve yatırım planlarınızı önceliklendirir. Bu sayede sizin doğru zamanda doğru yatırımları yapmanızı sağladığı gibi beklenmedik sonuçlarla karşılaşmanızı da engeller.

Siber Güvenlik: Akıllı fabrikalar geliştirdiği siber güvenlik olgunluk testi ile firmanızın şu eksenlerdeki mevcut durumunu, eksikleri ve riskleri belirler: Siber güvenlik programı yönetimi, Risk Yönetimi, Varlık, Değişiklik ve Yapılandırma Yönetimi, Kimlik ve Erişim Yönetimi, Tehdit ve Güvenlik Açığı Yönetimi, Durumsal Farkındalık Yönetimi, Bilgi Paylaşımı ve İletişim, Olay ve İhlal Müdahalesi, Operasyonların Sürekliliği, Tedarik Zinciri ve Dış Bağımlılık Yönetimi, İşgücü Yönetimi. Talep edilmesi halinde gerekli zafiyet ve sızma testlerini yapar ve siber güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlar.