Category

Blog Yazıları

Category

Abstract The Six Sigma approach introduced by Motorola in the 1980s, in which processes are defined, analyzed and solutions are provided to minimize operational errors and to ensure operational excellence and customer satisfaction, is an approach that offers improvements not only in production but also in finance and healthcare. In this study, the DMAIC cycle which is the methodology of Six Sigma and its steps placed. The organization structure and value chain required for Six…

Yalın Üretim, üretim sürecinde israfı azaltmak için bir metodolojidir. İlk olarak Toyota tarafından 1930’da tanıtılmakla birlikte ‘Yalın’ terimi ise literatüre 1988’de girmiştir. O zamandan beri de üretim işletmelerinde yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Son yıllarda artan sayıda üretici yalın metodolojiyi benimsemektedir. Ama yalın derken neyi kastediyoruz ve neden yalın metodolojisi önemlidir sorularına sizlerle birlikte detaylı bir göz atmak istiyoruz. Yalın Üretim nedir? Yalın üretim, üretim sürecinde sürekli olarak fire azaltma arayışıdır. Fire, müşteriye sunulan ürüne…

Yapay zeka kavramı 1956 yılında Hanover’deki Dartmouth College’inde John McCarthy ve Marvin Minsky’nin ev sahipliğinde yapılan konferansta ilk olarak ortaya atılmıştır. Bu tarihten önceki çeşitli bilimsel ve sanat çalışmalarında yapay zeka dolaylı olarak gösterilse yahut felsefi olarak tartışılsa da bilgisayarların henüz komutları depolayamıyor oluşu yapay zekanın yaratılabileceğinin ispatlanmasının önüne geçiyordu. 1956’da Allen Newell, Cliff Shaw ve Herbert Simon’ın yazdığı Logic Theorist adlı bir insanın problem çözme becerilerini taklit etmek için tasarlanmış program ile yapay zeka…

Hızla dijitalleşen dünyada verilerin çokluğu, boyutu ve sürekli yeni verilerin eklenmesi ile hayatımızda büyük veri adını verdiğimiz sistem oluşmaya başladı. 2000’li yılların başında yapılan bir araştırmada, kitaplarda bulunan bilgilerin %20 kadarı internet ortamında bulunabilirken 2015 yılına geldiğimizde %98 oranında bilginin internet ortamına taşındığı fark edildi. Bu durum göz önüne alındığında insanların kullandıkları internet erişimli cihazlar, birbiri ile haberleşebilen cihazlar ve sanayi ortamlarında çalışan cihazlardan alınan verilerin de bir şekilde tek bir ortamda toplanabilmesi gerekmekteydi. Bu…

Bu yılın başlarında PTC’nin “State of Digital Thread” anketine katılan endüstri liderleri, işleri için en önemli öncelikleri belirledi. Yapay zeka ve siber güvenlik gibi tipik olarak önemli konuların önünde dijital iş parçaları girişimleri yer aldı. PTC’nin devam eden araştırma dizisi olan “State of Digital Thread”in son bölümünde ayrıntılı olarak incelenen bu konuyu sizler için ele aldık ve bugünkü yazımızda sizler için dijital dönüşüm girişimleri gerçekten ne içeriyor ve işletmeler neden bunlara öncelik veriyor sorusuna yakından…

Günümüzde pek çok işletme, yol boyunca kendilerini neyin beklediğini ve oraya nasıl gideceklerini bulmaya çalışıyor. Bu sorunun yanıtının ise zaten sahip oldukları verilerde yattığı söylenebilir – tabii, ellerindeki veriyi hangi yöntem veya yöntemler ile ele alacakları seçim yapmaları gerekiyor. Biz de sizler için her bir yaklaşımın ne anlama geldiğine ve kendi üretim tesislerinizde, iş ihtiyaçlarınıza göre hangisinin en mantıklı olacağına ışık tutalım istedik. Kestirimci Analitik Nedir? Kestirimci (Predictive) Analitik, size gelecekte ne olacağına dair eğitimli…

Üretim açısından verimlilik demek para demektir. Verimlilik, maliyetleri, karlılığı ve rekabetçi kalabilme yeteneğini etkiler. Rekabetin gittikçe zorlaştığı küresel pazarda, verimlilik ile gelen rekabet üstünlüğüne sahip olmak oldukça kritik bir başarı faktörü olabilir. Üretim Verimliliğini Nasıl Ölçüyorsunuz? En basit ifadeyle, üretim verimliliği, çıktının girdiye oranıdır – bir şirketin belirli bir girdi miktarına göre ne kadar üretebileceği – ve esas olarak üretim çıktısı ve miktarına odaklanır. Girdi, işgücü saatleri, sermaye kaynakları ve doğal kaynakları içeren faktörleri kapsarken,…

“Yeni çağın petrolü veridir” ifadesi giderek daha fazla alıntılanıyor olsa da projeler hala yer altındaki rezerv statüsünde: Veri bilimi projelerinin yüzde 87’si hayata geçmiyor. Pek çok doğru planlanmamış dijital dönüşüm girişiminde olduğu gibi, değerli kaynakları tüketiyor ancak bir türlü firma ölçeğinde pilot projenin ötesine geçemiyor. Kuruluşların, günümüzün giderek artan veri odaklı dünyasında, çok değerli olan bu kaynakları boşa akıtması ise ciddi kayıplara sebep olabiliyor. Peki, şirketler neden bu oldukça değerli olan veriden değer oluşturma konusunda zorluk yaşıyorlar?…

Büyük veri, belli başlı karakter özellikleri ile tanımlanır: Hacim, Hız ve Çeşitlilik. Hacim, ilgili veri kümelerinin büyüklüğünü ifade eder. Büyük veri zettabayt ve petaflop cinsinden ölçülür. En minimum olarak bahsedilen veri ise terabayt cinsinden olmalı. Hız, sürekli büyümesini tanımlar. Bir üretim örneğini ele alırsak – gerçek zamanlı olarak ekipmanlardan gelen veri akışı, tüm makineler bağlıysa fabrika başına günde onlarca terabayt üretecektir. Çeşitlilik, “büyük verinin” normal yöntemlerin bütünleştiremeyeceği birçok farklı veri türünden oluştuğu anlamına gelir. Örneğin, makine…

Başarılı bir Endüstriyel IoT (IIoT) uygulaması, hem strateji, hem de teknoloji gerektirir. Projeler, iş fırsatlarınızı ve gereksinimlerinizi ortaya çıkaracak şekilde akıllıca planlanmalı ve projelerin ölçeklendirilmiş büyümeyi sağlayacak şekilde hızlı değer üretebilmesi için yapılandırılmalıdır. Ancak tabii ki bu planlama, İş stratejinizi uygulayabilecek bir IIoT platformu olmadan uygulanabilir olamaz. Süreçleriniz ve pazar olgunlaşmaya devam ettikçe, Endüstriyel IoT ve Dijital Dönüşüm ihtiyaçlarınızı destekleyebilecek platform yeteneklerini belirlemek de oldukça önem kazanacak. Bizler de, Pek çok sektör analisti tarafından yapılan…