Dijital dönüşüm sadece firmalarda değil organize sanayi bölgelerinde de gerçekleşiyor. Akıllı Fabrikalar ise bu dönüşüme ayak uydurmak isteyen sanayi bölgelerinde rehber vazifesi görüyor.

Dijital dönüşüm ile birlikte firmaların iş yapış biçimleri ve sunabildiği hizmetler de değişmeye ve çeşitlenmeye başladı. Bugün nasıl ki son kullanıcılar daha gelişmiş hizmet ve ürün talep ediyorsa organize sanayi bölgelerindeki firmalar da teknoloji gücü yüksek hizmetleri OSB’lerden talep etmeye başlamıştır. Bir zamanlar temizlik, enerji, gaz dağıtım gibi konular OSB’lerin hizmet protföyünü oluştururken günümüzde OSB’lerin sunabileceği katma değeri yüksek hizmetler de ortaya çıkmıştır. Bu yazımızda OSB’lerin dijital dönüşüm yetkinliklerini artırarak hangi hizmetleri sunmaya başlayabildiğini ve Akıllı Fabrikalar’ın bu süreçte nasıl rehber niteliğinde bir rol üstlendiğini sizlere anlatacağız.

OSB’ler artık sunduğu temel hizmetler ile değil güncel teknolojiyi kullanarak çevreci, sürdürülebilir, yüksek kalite üretim altyapı desteği sunarak firmalar için bir cazibe merkezi haline gelmektedir. Organize sanayiler içinde kurulan ve kurulacak “Dijital Dönüşüm Ofisleri” sayesinde bölge içerisindeki her bir firmanın ve sektörün ortak ihtiyaçlarının belirlenmesi sağlanarak bu ihtiyaçlara yönelik eğitim ve seminer çalışmaları başlatılabilir. İlgili ofisler Akıllı Fabrikalar gibi dijital dönüşüm konusunda profesyonelleşmiş firmalarla beraber çalışarak firmaların dijital dönüşüm ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirleyebilir ve firmalara özel yol haritalarının hazırlanmasını sağlayabilir. İlgili yol haritasındaki teknoloji isterleri için firmalara en uygun çözümlerin yönlendirilmesini, ilgili şartnamelerin oluşturulmasını, bölge çapındaki ortak ihtiyaçlar için daha genel bir çalışma yapılmasını sağlayabilir.

Organize sanayiler içindeki “Dijital Dönüşüm Ofisleri” firmaların kendi bünyesinde bulunduramadıkları bir “Dijital Dönüşüm Departmanı” gibi davranarak tüm bölgeye hizmet verebilir. Böylece hem OSB’lerin hem de firmaların sürdürülebilir dijital dönüşüm süreçlerinin yönetilmesi sağlanabilir. Dijital Dönüşüm Ofisleri’nin bir diğer hizmeti de firmaların yapmayı planladıkları yatırımlara dair proje – maliyet- kazanım (yatırımın geri dönüşü) değerlerinin çıkarılması, maliyet azaltımı sağlanabilecek tasarruf planlarının firma bazlı olarak hazırlanmasını sağlamak olacaktır.

Akıllı Fabrikalar, Organize Sanayi Bölgelerinin gelişmesi ve yatırımcıların ilgisini çekebilecek cazibe merkezlerine dönüşmesi noktasında çeşitli hizmetler sunmaktadır:

  • OSB’lerin Dijital Dönüşüm Ofisleri’nin kurulması,
  • Ofis çalışanlarının eğitimi,
  • Bölge içerisinde dijital olgunluk endeksinin gerçekleştirilmesi ve ofis çalışanlarının bu testi yapmasını sağlayacak sertifikasyon çalışmalarının yapılması,
  • Firmaların dijital dönüşüm yol haritalarının hazırlanması,
  • Firmalarda maliyet azaltıcı projelerin belirlenmesi ve yürütülmesine destek olunması,
  • Gerekli eğitimlerin ve seminerlerin belirlenmesi,
  • Uygun eğitmenlerin seçimi,
  • Firmaların ortak isterlerini yerine getirebilecek donanım/yazılım yatırımları için ortak şartname hazırlanması ve hizmet sağlayacak firma/firma adaylarının kriterlerinin belirlenmesi

gibi bir çok konuda destek vermekte ve Dijital Dönüşüm Ofisleri’ni tüm bu hizmetleri Akıllı Fabrikalar’dan bağımsız da sunabilmesini sağlayacak şekilde eğitmekteyiz.

Eğer siz de katma değeri yüksek, sürdürülebilir dijital dönüşümü bir hizmet olarak OSB’niz içinde sunmak isterseniz bizlere [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.

Write A Comment