Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi (ALM), bir yazılım uygulamasının fikir aşamasından başlayarak kullanımdan kaldırılana kadar tüm süreçlerini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşımdır. ALM, insanları, süreçleri ve araçları entegre ederek yazılım geliştirme sürecinin karmaşıklığını azaltmayı, riskleri yönetmeyi ve genel kaliteyi ve verimliliği artırmayı hedefler.

ALM’nin Tanımı

ALM, bir yazılım uygulamasının oluşturulması, geliştirilmesi, test edilmesi, dağıtılması, sürdürülmesi ve sonlandırılması gibi tüm aşamalarını kapsayan bir yönetim çerçevesidir. Bu çerçeve, aşağıdaki gibi çeşitli disiplinleri ve faaliyetleri içerir:

 • Gereksinim Yönetimi: Kullanıcıların ve paydaşların ihtiyaçlarını belirleme, analiz etme ve belgeleme.
 • Tasarım: Yazılımın mimarisini ve işlevselliğini planlama ve tanımlama.
 • Geliştirme: Yazılım kodunu yazma, test etme ve hata ayıklama.
 • Test: Yazılımın işlevselliğini ve performansını doğrulama ve hataları bulma.
 • Dağıtım: Yazılımı üretim ortamına kurma ve kullanıma sunma.
 • Sürdürme: Yazılımda hata düzeltmeleri ve güncellemeler yapma.
 • Sonlandırma: Yazılımı kullanımdan kaldırma ve ilgili tüm verileri ve kaynakları silme.

ALM’nin Kullanıldığı Sektörler

ALM, yazılım geliştiren her sektörde kullanılabilir. En yaygın kullanım alanları şunlardır:

 • Bilgi Teknolojileri (BT): Yazılım geliştirme ve uygulama yönetimi.
 • Finans: Bankacılık, sigorta ve finansal hizmetler.
 • Sağlık: Hastane bilgi sistemleri ve tıbbi cihaz yazılımı.
 • Telekomünikasyon: Ağ ve telekomünikasyon yazılımı.
 • Üretim: Üretim ve tedarik zinciri yönetimi yazılımı.
 • Perakende: Perakende ve e-ticaret yazılımı.

ALM’nin Faydaları

ALM, yazılım geliştirme sürecine birçok fayda sağlar. Başlıca faydaları şunlardır:

 • Verimlilik Artışı: Süreçleri ve araçları entegre ederek, ALM, yazılım geliştirme süresini ve maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur.
 • Kalite Artışı: Hataları ve kusurları erken aşamada tespit ederek, ALM, daha yüksek kaliteli yazılım ürünlerinin geliştirilmesine yardımcı olur.
 • Uyumluluk: ALM, yazılımın yasal ve düzenleyici gereksinimlere uymasını sağlar.
 • Risk Azaltma: ALM, yazılım geliştirme projesiyle ilgili riskleri ve belirsizlikleri azaltmaya yardımcı olur.
 • Geliştirilmiş İletişim: ALM, yazılım geliştirme ekibinin daha iyi iletişim kurmasına ve iş birliği yapmasına yardımcı olur.

ALM’yi Kimler Kullanmalı?

ALM, yazılım geliştirme sürecinde yer alan herkes tarafından kullanılabilir. Başlıca kullanıcılar şunlardır:

 • Yazılım Geliştiriciler: Yazılım kodunu yazma ve test etme.
 • Test Mühendisleri: Yazılımın işlevselliğini ve performansını test etme.
 • Proje Yöneticileri: Yazılım geliştirme projesini planlama ve yönetme.
 • Ürün Yöneticileri: Yazılım ürününün gereksinimlerini belirleme ve yönetme.
 • Sistem Mühendisleri: Yazılımın sistem altyapısı ile entegrasyonunu yönetme.
 • Kalite Güvence (QA) Mühendisleri: Yazılımın kalitesini ve uyumluluğunu test etme.

Sonuç olarak, ALM, yazılım geliştirme sürecinin verimliliğini, kalitesini ve uyumluluğunu artırmak için kullanılan bir disiplinler arası bir yaklaşımdır. ALM, yazılım geliştiren her sektörde kullanılabilir ve yazılım geliştirme sürecine birçok fayda sağlar.

Write A Comment