J.P Morgan’ın yayınladığı “Opportunities in The Metaverse “(Metaverse’de Fırsatlar) raporu metaverse ve web 3.0’a dönüşümü ve etkilerini ele aldı. Bizler de sizin için raporu özetledik. Raporun tamamı için tıklayın.

 J.P Morgan’ın yayınladığı “Opportunities in The Metaverse “(Metaverse’de Fırsatlar) raporu Metaverse’yi tekrar gündeme getirdi. Sanal gayrimenkulün giderek büyüyen bir pazar olduğundan ve arsa fiyatlarının yükselmesinden bahseden Morgan, tüketiciler ve markalar için yeni fırsatlar olduğunu belirtti. Ayrıca raporda fiziksel dünyamızdaki gayrimenkul kavramını yeniden değerlendirmemiz gerektiğinin de altı çiziliyor.

 J.P Morgan, Metaverse’yi tanımlarken:

“Sanal bir topluluk oluşturan fiziksel ve dijital yaşamlarımızın kusursuz birleşimi”

ifadesini kullanmış olsa da metaverse’nin başlarında olduğumuz için bu tanımın değişebileceğini de ileri sürmekte. Raporda Web 2 ve web3 ün farklılıklarına değinilmekte ve metaverse sürecini anlayabilmek için web2 den web3 e geçişi anlamanın gerektiği savunulmakta. Bu geçiş bir diyagram ile karşımıza çıkmakta. Aralarındaki en büyük farkın ise web2 de gerçek ve dijital kimlik birbirinde ayrı ilerlerken web3 de bu kimliklerin birleşecek olması olduğu söylenmekte.

“Ekosistemin sağlam olması ile dijital ve fiziksel dünya arasında bağlantı mümkün olabilir.”

 diyen Morgan, birden fazla metaverse olduğunu ve bu evrenlerin dijital dünyadaki etkileşimi artırdığını da ekliyor.

“Metaverse çalışabileceğimiz, oynayabileceğimiz, rahatlayabileceğimiz, işlem yapabileceğimiz ve sosyalleşebileceğimiz birleşik, sanal bir topluluk yaratan fiziksel ve dijital yaşamlarımızın kusursuz bir birleşimidir.”

Metaverse gelişiminin henüz başlarındadır ve insanların başvurabileceği tekil ve her şeyi kapsayan bir tanımı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Metaverse’ün ne olduğu ve ne olabileceğine dair yeni temalar her gün ortaya çıkmaktadır.

“Önemli bir nokta, tek bir sanal dünyanın olmamasıdır. İnsanların sosyal etkileşimleri dijital olarak derinleştirmesini ve genişletmesini sağlamak için şekillenen birçok dünya vardır. Bu, web’e sürükleyici ve üç boyutlu bir katman ekleyerek daha özgün ve doğal deneyimler yaratarak yapılıyor.”

Metanomics: Yeni Ekonomi

Metaverse sürecinin hızlanmasını covid 19 ile bağdaştıran Morgan, Metaverse gelişimde önemli payı olan diğer teknolojilerden de raporunda bahsediyor.Bu teknolojilere örnek olarak; artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) (ve bunların maliyetlerinin ucuzlaması), Non-Fungible Token (NFT), kripto varlıklar, blokzincir ve Merkeziyetsiz Finans (De-Fi)’ yi söylemek mümkün.

 Raporunun sonlarına doğru, ticaret alanında geleneksel finans sistemine entegrasyon sağlanması ve NFT Pazar yerlerininin entegrasyonu üzerinde durup, De-Fİ ve Dao’ların geliştirilmesine değiniliyor.

Sanal alanda gerçekleşen ticari faaliyetler fiziksel dünyadakilerle paralellik gösterebilir. Önümüzdeki yıllarda ise sanal alanlarda ipotekler, kira sözleşmeleri, krediler görmek şaşırtan bir durum olamayacak

‘Whats Your Metaverse Strategy?’ Sorusunu 5 ana başlık altında toplayıp metaverse stratejilerinin nasıl belirlenmesi gerektiği ile ilgili önerilerde bulunuyor ve raporu sonlandırıyor. Bu başlıklar ise Learn (Öğren), Assess (Değerlendir), Create (Oluştur), Connect (Bağlan), Establish (Kur).

Kaynakça

Opportunities In The Metaverse

JP Morgan’ın “Metaverse” (Evren ötesi) raporunda öne çıkanlar

JP Morgan, Decentraland’da Yer Açtı!

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6899677674001035264/

Rabia Gülşah Yılmaz

Write A Comment