Atlas Copco Kompresör Tekniği Teknik Servis Ürün ve Pazarlama Müdürü Sefa Şahin ile kim oldukları, neler yaptıkları, sürdürülebilirlik konusundaki çalışmaları ve dijital teknolojileri nasıl kullandıkları konusunu konuştuk.

1-Kısaca Atlas Copco’yu ve faaliyet alanlarını tanıyabilir miyiz?

Atlas Copco, sanayiye sürdürülebilir verimlilik çözümleri sunan dünya lideri bir marka. İsveç’te 1873’te kurulan şirketimiz; Kompresör Tekniği, Endüstriyel Teknik, Güç Ekipmanları ve Vakum Çözümleri ile 180’den fazla ülkede faaliyet yürütüyor.

Atlas Copco Kompresör Tekniği olarak Türkiye’de de sanayideki verimliliği artırmak için yenilikçi kompresörler, basınçlı hava sistemleri, vakum çözümleri, endüstriyel elektrikli el aletleri, montaj sistemleri, güç ve akış çözümleri sunuyoruz. Atlas Copco Kompresör Tekniği’nin çözümleri, bugün ağır sanayiden benzin istasyonuna kadar her yerde ve her türlü uygulamada kullanılıyor. Ürün ve hizmetlerimizi üretkenlik, enerji verimliliği, güvenlik ve ergonomi odaklı geliştiriyoruz. Tüm uygulamalar için en iyi hava kalitesini sağlamayı taahhüt ediyoruz müşterilerimize. Enerji geri kazanımı gibi sunduğumuz üstün teknolojilerle de toplam enerji maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı oluyoruz.

2- Dijitalleşme odaklı hizmetler, artık sektörde daha fazla ön plana çıkıyor. Endüstri 4.0 teknolojilerini kullanarak geliştirdiğiniz ürünlerinizden bahseder misiniz?

Dijitalleşen dünyada, Atlas Copco Kompresör Tekniği olarak enerji kaynaklarını daha verimli kullanarak, işletme maliyetlerini ve karbon ayak izi oranlarını en aza indirmek için çalışıyoruz. Kompresör odalarında yapılacak iyileştirmelerin hem ülke ekonomisine hem de işletmelere katacağı değeri son derece önemsiyoruz.

Endüstri 4.0 teknolojisini kullanarak ani arızalara ve plansız duruşlara en kısa sürede müdahale etme amacıyla geliştirilen SmartLink veri izleme sistemiyle kompresörlerin uzaktan takibi sağlanıyor. Müşterilerimizin kompresör odalarını uzaktan, bilgisayar, tablet veya cep telefonları üzerinden izleyebilmelerini ve detaylı rapor almalarını sağlıyor.  Cihazımız, içindeki hat sayesinde oluşabilecek tüm arıza durumlarını ve anlık duruşları tanımlanan kişilere mesaj atarak, bildirme özelliğine sahip. 200 binden fazla kompresörün durumu küresel bağlantılı olarak operatörü tarafından sürekli izlenebiliyor ve bir sorun çıktığında proaktif çözümler anında üretilebiliyor.

Yine Endüstri 4.0 ve akıllı fabrikalarda çalışmaya uyumlu Optimizer 4.0 merkezi kontrol üniteleri ile kompresör odalarında sürekli optimizasyon sağlayarak kompresörlerin en verimli noktalarında birbiri ile uyum içerisinde çalışmalarını sağlıyoruz. Ekipmanları tek bir noktadan otomatik olarak kontrol eden Optimizer 4.0; mevcut basınçlı hava talebine en verimli şekilde cevap vererek enerji tasarrufu sağlarken karbon nötr yolunda kullanıcılara sürekli destek sağlıyor.

3- Enerji verimliliği konusu sanayi açısından büyük bir öneme sahip. Enerji verimliliği sağlayan çözümlerinizden de bahseder misiniz?

Dünya genelinde sanayinin ihtiyaç duyduğu enerji gereksinimi çok büyük bir maliyet kalemi olmaya devam ediyor ve buna bağlı olarak da enerji verimliliği yüksek sistemlerin kullanılması neredeyse bir mecburiyet halinde. Atlas Copco Kompresör Tekniği’nin sanayiye en büyük katkılarının başında da enerji tasarrufu geliyor; dolayısıyla son yıllardaki bir numaralı önceliğimiz enerji verimliliğini artırmaktır. Kompresör sektörünün teknoloji ve sürdürülebilirlik lideri firması olarak hem globalde hem de ülkemizde hizmet verdiğimiz sektörlerdeki birim-üretim maliyetlerini asgari seviyede tutmak, 150 yıldır dünyada 70 yıldır da Türkiye’deki en büyük önceliğimiz olmuştur.

Ülke sanayisine Atlas Copco özelinde baktığımızda, ürünlerimizle ve çözümlerimizle %60’a varan enerji verimliliği sağlıyoruz. Örneğin, Atlas Copco VSD ve VSD + serilerinde kurulu sistemde, Türkiye sanayisine yıllık yaklaşık olarak 570 Milyon TL eş değerinde elektrik enerjisi tasarrufu sağlıyoruz. SmartLink veri izleme sisteminin de en önemli özelliklerinden birisi %30’a varan enerji tasarrufu sağlıyor olması. Bu oranlar, sanayinin ihtiyaç duyduğu enerji gereksinimine büyük etkisi olan rakamlar.

Ayrıca Atlas Copco’nun özel yazılımı olan AIRchitect ile kompresör odasının mevcut durumunu analiz ederek müşterilerimize raporluyoruz. Mevcut durumu analiz ettikten sonra, aynı basınçlı hava talebine daha verimli çözüm nasıl sunulabileceğimizi irdeleyip müşterimize raporluyoruz. Bu çözüm önerileri daha verimli kompresör kullanımı, Optimizer 4.0 merkezi kontrol üniteleri ile kompresör dairesinin optimizasyonu, enerji geri kazanım üniteleri ile atık ısıdan sıcak su üretimi ve hava tankı kapasite artışı gibi çeşitli varyasyonlar olabiliyor. Böylece müşterilerimize enerji verimliliği ve karbon nötr yolunda sürekli desteği sağlamak istiyoruz.

Dijitalleşen dünyada Atlas Copco, önümüzdeki dönemde de akıllı hava çözümleriyle enerji verimliliğinde sektörde öncü olacaktır.

4-Eklemek istedikleriniz…

Öncü teknolojilerimiz ve uzun zamandır enerji verimliliğini odak noktamızda tutmamız sayesinde yüksek verim sağlıyoruz sektöre. Enerji tasarrufu merkezli “yeşil üretim” yaklaşımlarımızla Türkiye sanayisinin sürdürülebilir şekilde verimliliğini artırmayı ve çevresel etkileri minimuma indirmeyi hedefliyoruz.  Atlas Copco Kompresör Tekniği olarak teknolojilerimizi ve uzmanlığımızı müşterilerimizle paylaşmaya hem onlara hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

Write A Comment