Akıllı Fabrikalar tarafından 903 firmaya yapılan Sanayi Olgunluk Testi (SOT) sonucunda Türkiye’nin dijital olgunluk skoru 2,34 olarak belirlendi.

Sektörlere göre ortalama puanların dağılımı şu şekilde:

Teste katılan firmaların sektörel dağılımları şu şekilde:

Sanayi Olgunluk Testi ve diğer Dijital Olgunluk Test hizmetlerimiz için bizimle şuradan iletişime geçebilirsiniz: [email protected]
Örnek ve Özet Testimize katılmak için: https://endustri40.akillifabrikalar.com.tr/

Testin Değerlendirme Eksenleri:

 • Sanayi Olgunluk Testi sekiz eksende dijital olgunluk seviyenizi ve hedeflerinizi, dokuz eksende Endüstri 4.0 teknolojileri kullanım seviyeniz ve ihtiyaçlarınızı, 25+ eksende uç teknolojiler ve paket programalara duyduğunuz ihtiyacı, 14 eksende ise yalın üretim mevcut durumunuzu belirlemektedir.
 • Test yüz yüze yapılmakta ve en az 214 soruya cevap verilmesi beklenmektedir.
 • Her eksen için mevcut durum ve hedef puanları ağırlıklı ortalama (ranking) yöntemiyle belirlenmekte ve hedeflere ulaşmak için izlenecek yol haritası önerisi çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak önceliklendirilmektedir.

Dijital Olgunluk Seviyenizi Belirleyen Eksenler:

 • Ürün ve Servisler
 • Üretim ve Süreçler
 • Teknoloji ve Entegrasyon
 • Veri Edinimi ve Yönetimi
 • Tedarik Zinciri ve Paydaşlar
 • Güvenlik ve Erişim
 • Strateji ve Organizasyon
 • Kültür

Endüstri 4.0 Teknolojileri Kullanım Seviyenizi Belirleyen Eksenler:

 • Otonom Robotlar
 • Büyük Veri Analizi
 • Arttırılmış Gerçeklik
 • Eklemeli Üretim
 • Nesnelerin İnterneti
 • Siber Güvenlik
 • Bulut
 • Simülasyon
 • Yatay ve Dikey Entegrasyon

Sonuç Raporu:

 • Saha incelemesi ve Sanayi Olgunluk Testi tamamlandıktan sonra her eksendeki mevcut durumunuz, mevcut durumunuzun ne ifade ettiği, sektörünüzdeki firmalarla mevcut durumunuzun karşılaştırması, güçlü ve zayıf yönlerinizin yer aldığı bir SWOT analizi ve yol haritası size sunulacaktır.

Akıllı Fabrikalar’ın Dijital Dönüşüm Çözüm Ortaklığı Hizmetleri:

 • Yalın Üretim
 • Teknoloji Danışmanlığı
 • Yatırım Danışmanlığı
 • Yönetim Danışmanlığı
 • Siber Güvenlik

Write A Comment