Dijital dönüşümün hızla tüm dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte sanayicilerin en önemli gündem maddesi bir an önce akıllı üretime geçmek oldu. Bu noktada akıllı ve dijital üretime geçişi sağlayan haberleşme teknolojileri daha da önemli hale geldi. Sanayinin liderleri tarafından endüstriyel haberleşmenin geleceği olarak gösterilen Zaman Duyarlı Ağ (TSN) teknolojisi, veri paylaşımını bir sonraki aşamaya taşıyarak Sanayi 4.0 uygulamalarını hayata geçirmeye öncülük ediyor. TSN teknolojisinin sunduğu fırsat ve faydalarla işletmelerin üretim süreçlerinin iyileştirilmesine ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağladığını söyleyen CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, bu teknolojinin neredeyse tüm imalat sektörleri için büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Bizel, TSN teknolojisinin imalatta üretkenliği artırma kabiliyetini dört farklı sektörden örneklerle açıkladı.

Üretimde dijitalleşmenin yolunu açan Zaman Duyarlı Ağ (TSN) teknolojisi üreticilere bir dizi avantaj sağlarken, yüksek bant genişliğine sahip açık ağ teknolojisiyle birleştirildiğinde daha da kapsamlı bir çözüm sunuyor. Bu sayede işletmeler, modern Sanayi 4.0 uygulamalarının üreteceği büyük hacimli verileri işleyebiliyor ve bunun sonucunda ise ağ güvenirliği, üretkenlik ve kalite güvence stratejilerini bir sonraki aşamaya taşıyabiliyor. Japonya’nın öncü teknoloji kuruluşlarından CLPA (CC-Link Partner Association) tarafından geliştirilen CC-Link IE TSN teknolojisi ise gigabit bant genişliği, kilit TSN fonksiyonları, zaman senkronizasyonu ve trafik önceliklendirmeyi bir arada sunan ilk açık ethernet teknolojisi olarak dikkat çekiyor. Bu yeni nesil ağ teknolojisi, her sektörden sanayicilere üretim süreçlerini hızlandırmak için kilit bir çözüm sunuyor.

Endüstriyel haberleşmenin geleceği olarak gösterilen TSN teknolojisinin gelecek odaklı işletmeler sayesinde tüm imalat sektörü için büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, farklı iş kollarının endüstriyel haberleşmede TSN’den faydalanarak elde edebileceği maksimum avantaj ve rekabet gücünü şu örneklerle açıklıyor:

Dönüştürme sektörü için basitleştirilmiş makine tasarımı ve daha yüksek performans

TSN teknolojisi, özellikle gigabit bant genişliğiyle birlikte kullanıldığında tüm ağ cihazlarını yüksek bir hassasiyetle senkronize edebilme kabiliyeti sayesinde üreticilere büyük bir fayda sağlıyor. Bu sayede, hareket kontrolü gibi zaman açısından kritik ve yüksek hızda gerçekleştirilen uygulamalarda deterministik haberleşme mümkün oluyor.Örneğin, bu özelliğin dönüştürme sektöründe kullanılan ağlara entegre edilmesi bir makinenin farklı aksları arasında hassas bir senkronizasyon sağlıyor. Sistem kolay bir mekanik kuruluma sahipken, bir ağdaki çok sayıda aks hareketinin aynı anda kontrol edilmesi, ürün kalitesi ve üretim süreçlerinin optimizasyonunu sağlayarak mimari ve makinelerin esnekliğini artıyor.Sonuç ise alet değişim sürelerinde azalma ve üretim miktarında maksimizasyon olarak karşımıza çıkıyor.

Gıda ve içecek sektörü için şeffaflık ve izlenebilirlik

TSN teknolojisinin sunduğu hassas ve isabetli bir zaman senkronizasyonu, şeffaflık ve izlenebilirliğin öncelik taşıdığı uygulamalarda da son derece önemli. Gıda ve içecek gibi hassas sektörlerin başarısı ürün kalitesinin yanı sıra yönetmeliklere veya iyi imalat uygulamalarına uyumu güvence altına almak için sürekli izlenmesi gereken kilit proses verilerine dayanıyor.Bu veriler ise ağda ve üretim süreci boyunca görünürlüğü desteklerken sorunların fark edilmeden büyüyebileceği “kör noktaları” ortadan kaldıran doğru zaman damgaları gerektiriyor. Tam senkronize bir cihaz ağı oluşturan TSN, zamanlama analizi için hassas bir zaman damgalamayı destekliyor. Bu sayede gıda ve içecek fabrikaları, ağları boyunca yüksek düzeyde bir izlenebilirliğe sahip olarak ürün kalitesi ve güvenliğini garanti edebiliyor.

Otomotivde daha yüksek kalite

TSN teknolojisi, gigabit bant genişliği ile birlikte kullanıldığında determinizmi sağlarken aynı zamanda üretim tesislerinin imalat süreçlerini de hızlandırabiliyor. Bu özelliği sayesinde otomobil montaj fabrikalarına büyük bir fayda sağlıyor. Otomobil montaj tesisleri, her biri farklı özelliklere sahip çok çeşitli otomobil modelleri üretiyor. Bu sebeple, bu imalat sistemlerinin farklı otomobil parçalarının montajı sırasında gerçek zamanlı olarak üretilen büyük miktarda verileri kolaylıkla işleyebilmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde üreticiler modeller arasındaki farklılıkların üretim sürecini yavaşlatmamasını, parçaların doğru modellere doğru bir şekilde, doğru zamanda ve izlenebilir bir şekilde monte edilmesini sağlayabilir. TSN teknolojisinin gelişmiş senkronizasyon ile trafik önceliklendirme kabiliyetlerini birleştirmesi sayesinde, otomotiv şirketleri daha kısa sürede üretim yapabilen üretim hatlarına sahip olabiliyor. Teknolojimiz, zaman-kritik trafiğini tam ihtiyaç duyulduğu anda sağlarken kritik olmayan trafiğin de ağda aynı anda bulunabilmesine imkan tanıyor. Sonuç olarak, farklı türde ağların tek bir hiyerarşide birleştirilmesi sayesinde toplam sahip olma maliyeti de düşürülebiliyor. Nihai sonuç ise daha yüksek performans, daha düşük maliyetler ve daha kolay bakım oluyor.Bu sonuç da daha yüksek kaliteli araçların üretimine dönüşüyor.

Yarı iletken üretiminde daha yüksek entegrasyon seviyeleri

Senkronizasyon ve trafik önceliklendirme farklı türde proses kontrollerinin tek bir ağda birleştirilmesinin yanı sıra farklı formül ve işlemlerin farklı makine ve istasyonlar arasında etkili bir şekilde uygulanmasında kilit bir öneme sahip. TSN, robot ve IT sistemlerinin entegrasyonuyla birlikte proses, ayrık ve hareket kontrolü gerektiren çok sayıda proses adımlarıyla karakterize olan yarı iletken sektörünü destekleyebiliyor. Sektöre yönelik TSN tabanlı ağlar, yüksek performanslı yüksek hızlı hareket kontrolü için zaman-kritik verilerin, daha yavaş zaman-kritik olmayan trafikle birlikte kullanılabilmesini sağlıyor. Ayrıca üreticiler yardımcı sistemleri proses ve ağlarına entegre edebilme fırsatına sahip olabiliyor. Sonuç olarak yarı iletken üreticileri, ağ mimarileri ve proseslerinde daha yüksek düzeyde bir esnekliğe kavuşuyor.

Write A Comment